ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» της IARU από τον SV2HPH (Κώστα Τρανσβαλίδη). Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Εκπαιδεύσεων – Σεμιναρίων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Απεικόνηση σε 8 Μέρη.

Μέρος 1ο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» Μ 1ο

Μέρος 2ο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» Μ2ο

Μέρος 3ο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» Μ3ο

Μέρος 4ο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» Μ4ο

Μέρος 5ο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» Μ5ο

Μέρος 6ο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» Μ6ο

Μέρος 7ο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» Μ7ο

Μέρος 8ο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» Μ8ο