ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ SV2W ΚΑΙ SV2X ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ & ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.975 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.975 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.975 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.975 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.975 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.675 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.675 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.675 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΔΥΤΙΚΑ-ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ-ΛΙΜΝΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ-ΛΙΜΝΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.675 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΑ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.975 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΔΥΤΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.575 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.575 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.575 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.975 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.575 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2W-L: 144.775 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 431.600 Mhz CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2W-L: 144.775 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 431.600 Mhz CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2W-L: 144.775 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 431.600 Mhz CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2W-L: 144.775 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 431.600 Mhz CT 79,7

ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΗΛΙΟ-ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΝΗΣΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2W: 439.200 Mhz -7.600 CT 79,7

ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SV2X: 145.575 Mhz -0.600 CT 79,7

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ SV2X-L: 439.575 Mhz CT 79,7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ : 144.975 Mhz CT 79,7