ΣΚΟΠΟΣ

LOGO SZ2SZ BLUE

       Η Ελληνική Ραδιοερασιτεχνική Κοινότητα – Ε.ΡΑ.Κ. <<Hellenic Amateur Radio Community – H.A.R.C.>> ιδρύθηκε το 2013, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ( ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ΑΦΜ 997290949, αναγνωρισμένο με απόφαση 73/2013 και Α.Μ.9460/18-6-2013 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και έχει την έδρα της στην Θεσσαλονίκη.
Το Υ.Υ.Μ.Δ. μετά απο αίτηση, έδωσε το διακριτικό κλίσης της κοινότητας SZ2SZ.
Η Ε.ΡΑ.Κ. σχεδιάζει, τοποθετεί και συντηρεί δίκτυο επαναληπτών και αναμεταδοτών της Υπηρεσίας του Ραδιοερασιτέχνη στη Ελλάδα.

      Είναι απο τους πρώτους συλλόγους που έχει καταγραφεί ηλεκτρονικά απο την Ε.Ε.Τ.Τ. στο ΣΗΛΥΑ.
Διαθέτει το δίκτυο επικοινωνίας με έμπειρους χειριστές, στην διάθεση της πολιτείας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. (Κίνδυνος Ζωής, Σεισμοί, Πυρκαγιές, Εθνική Ασφάλεια κ.α.)
Η Ε.ΡΑ.Κ.. είναι ανοιχτή σε όλους , καθένας που ενδιαφέρεται για τον ραδιοερασιτεχνισμό στον τόπο μας μπορεί να γίνει μέλος της.