ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016 IARU REGION 1 BAND PLAN ΒΙΕΝΝΗ- ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΜΑΪΟΣ 2016

IARU BAND PLAN REGION 1 2016

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.